Mangfold og muligheter - kurs i arbeid med psykisk utviklingshemmede

(/psykisk-helse/utviklingsforstyrrelser/ressurser-pa-nett/mangfold-og-muligheter-kurs-i-arbeid-med-psykisk-utviklingshemmede?lenkedetaljer=vis)