(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/utviklingsforstyrrelser/skaringsverktoy)