Gjennom Helsebiblioteket har du tilgang til tidsskriftene nedenfor.

Autism insights
Tilgjengelig: 2009 - 2014 

Tilgjengelig: 2013 - 
 
Tigjengelig: 1997 - (365 dagers forsinkelse)  
 
Tilgjengelig: 2010 -
(/psykisk-helse/utviklingsforstyrrelser/tidsskrifter)