Forside  

5.1 Rettleia sjølvhjelp

Vel data du ynskjer med i utskrifta
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgjevar(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1925
 • ISBN - 9788280812353
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 12.12.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgjevar(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Sjølvhjelp med rettleiing blir tilrådd ved milde til moderate depressive episodar i dei nasjonale retningslinjene for behandling av depresjon (2). Ein viser spesielt til litteratur eller nettbaserte program basert på prinsipp frå kognitiv åtferdsterapi. Det blir også tilrådd å bruke rådgiving, problemløysing, å oppfordre til fysisk aktivitet og gi råd for søvnproblem og angstmeistring.

Desse teknikkane er ikkje tilstrekkeleg utprøvde ved bipolar depresjon. Det verkar likevel rimeleg å prøve slike tiltak ved milde bipolare depresjonar utan suicidalitet og uttalt funksjonssvikt.