5.5 Tilrådingar

Vel data du ynskjer med i utskrifta
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgjevar(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1925
 • ISBN - 9788280812353
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 12.12.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgjevar(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Vaksne

Tilrådingar Grad
Mot akutte depressive episodar ved bipolar liding type I er følgjande legemiddel FYRSTEVALET: * quetiapin, quetiapin xr A
Mot akutte depressive episodar ved bipolar liding type I er følgjande legemiddel ANDREVALET:
* lamotrigin C
* kombinasjonen av eit antimanisk medikament (litium, valproat, karbamazepin eller antipsykotika) og eit antidepressivt middel C
* litium D
* quetiapin kombinert med litium D
Mot akutte depressive episodar ved bipolar liding type II er følgjande legemiddel førstevalet: quetiapin, quetiapin xr A
Mot akutte depressive episodar ved bipolar liding type II er følgjande legemiddel ANDREVALET:
* kombinasjonen av olanzapin og fluoksetin B
* lamotrigin C
* litium D
Mot akutte depressive episodar ved bipolar liding type I og II blir psykologisk behandling tilrådd som tillegg til medikasjon. B
Ved mild bipolar depresjon kan ein tilby psykologisk behandling som monoterapi. Funksjonssvikt eller openberr suicidalfare må ikkje vere til stades. B

Barn og ungdom

Tilrådingar Grad
Ved depressive episodar ved bipolar liding hjå barn og ungdom er det svak støtte for bruk av følgjande legemiddel: • litium C
• lamotrigin C
Ved depressive episodar ved bipolar liding hjå barn og ungdom er det ikkje støtte for bruk av quetiapin, men sidan effekt er sett hjå vaksne kan det prøvast som ANDREVALET hjå eldre tenåringar D
Ved mild og moderat bipolar depresjon bør ein tilby psykologisk behandling B
En bør ikkje gje antidepressive middel åleine C
For eldre ungdommar kan ein også sjå til funn for vaksne D