Elektrolyttveileder, Medisinsk avdeling

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/blod/elektrolyttveileder-medisinsk-avdeling?lenkedetaljer=vis)