Forside  Kirurgisk behandling av lokalisert sykdom/Kurativ behandling  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 11
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2760
 • ISBN - 978-82-8081-527-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 17.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Oversikt NBCGs retningslinjer for lokal behandling hvor det er utført kirurgi primært. 

Gjelder fra 18.11.15

Kirurgi

SN status (I)

SN status (II)

Grunnlag for axilledisseksjon

Stråleterapi

BCT + SN

SN negativ

 

Ingen axilledisseksjon

Bryst 2.67 Gy x 15 eller 2 Gy x 25 Boost ved alder <50 (40 år):
2 Gy x 8

SN positiv (>0.2 mm)

Mikrometastaser

(>0.2–≤2 mm)

Ingen axilledisseksjon

Bryst 2.67 Gy x 15 eller 2 Gy x 25 Boost ved alder <50 (40 år):
2 Gy x 8

Metastaser (>2 mm) i ≤2 lymfeknuter

+/– axilledisseksjon

Dersom alle følgende kriterier er til stede kan AD utelates:

 • T1/T2 tumor
 • Palpatorisk negativ axille
 • 1 eller 2 pos SN
 • Ingen perinodal vekst eller perinodal vekst ≤2mm
 • Planlagt systemisk adjuvant behandling
 • Ekstern strålebehandling planlagt
 • Ikke preoperativ kjemoterapi

Bryst + regionale lymfeknuter:
2.67 Gy x 15 eller

bryst 2 Gy x 25 + regionale   lymfeknuter 2 Gy x 23–24

Boost ved alder <50 (40 år): 2 Gy x 8

Metastaser (>2 mm) i >2 lymfeknuter

Axilledisseksjon

Bryst + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15 eller bryst 2 Gy x 25 + regionale lymfeknuter 2 Gy x 23-24

Boost ved alder <50 (40 år): 2 Gy x 8

Ablatio + SN

SN negativ

 

Ingen axilledisseksjon

Ingen

SN positiv (>0.2 mm)

Mikrometastaser
(>0.2–≤2 mm)

Ingen axilledisseksjon

Ingen hvis ikke indikasjon for   strålebehandling av brystvegg som følge av ikke frie reseksjonsrender (i så fall 2.67 Gy x 15 eller 2 Gy x 25).

Metastaser (>2 mm) i ≤2 lymfeknuter

+/–   axilledisseksjon

 • Dersom alle følgende kriterier er til stede kan AD utelates:
 • T1/T2 tumor
 • Palpatorisk negativ axille,
 • 1 eller 2 pos SN
 • Ingen perinodal vekst eller perinodal vekst ≤2mm,
 • Planlagt systemisk adjuvant behandling
 • Ekstern strålebehandling planlagt
 • Ikke preoperativ kjemoterapi

Brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15 eller brystvegg 2 Gy x 25 + regionale lymfeknuter
2 Gy x 23–24

Metastaser (>2 mm) i >2 lymfeknuter

Axilledisseksjon

Brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15 eller brystvegg 2 Gy x 25 + regionale lymfeknuter
2 Gy x 23–24

 

Oversikt NBCGs retningslinjer for lokal behandling i sammenheng med preoperativ systemisk behandling (15.12.18)

Stadium før preoperativ behandling Forberedelse hvis BCT er aktuelt Kirurgi (I)  

SN status*

Kirurgi (II) Axillestatus (II) Stråleterapi  

cT2 cN0

Markør i tumor
MR mammae

BCT eller ablatio/subcutan   mastectomi +   SN diagnostikk#

SN negativ

Ingen axilledisseksjon

 

Hvis BCT:
mot bryst 2.67 Gy x 15 eller 2 Gy x 25

Hvis ablatio: Ingen

SN positiv(>0.2–≤2 mm)

Axilledisseksjon

Ingen metastaser (>2mm) i axille­preparatet

Metastaser   (>2mm) i axillepreparatet

Bryst eller brystvegg + regionale lymfeknuter: 2.67 Gy x 15; eller bryst eller brystvegg 2 Gy x 25 og regionale lymfeknuter 2 Gy x 23–24

Boost ved BCT ved alder ≤50 (40 år): 2 Gy x 8

SN positiv (>2 mm)

Axilledisseksjon

 

cT2 cN1

Markør i tumor
MR mammae

Dersom ycN0 etter preoperativ behandling:
BCT eller ablatio/ subcutan mastectomi + SN diagnostikk  

SN negativ

Aksilledisseksjon kan utelates dersom det ved SN diagnos­tik­ken er brukt både farge­stoff og radioaktivt stoff og det fjernes enten

 1. Minst 3 SN eller
 2. 1–2 SN med 1–2 palpable og unormale lymfeknuter uten blåfarge/​radioakti­vitet   vurdert peroperativt og minimum 3 lymfe­knuter fjernet totalt.

Hvis ikke, bør aksilledisseksjon utføres.

 

Bryst eller brystvegg + regionale   lymfeknuter: 2.67 Gy x 15;
eller bryst eller brystvegg 2 Gy x 25 og regionale lymfeknuter 2 Gy x 23–24

Boost ved BCT ved alder ≤50 (40 år): 2 Gy x 8

SN positiv

(>0.2–≤2 mm)

Axilledisseksjon

 

SN positiv (>2 mm)

Axilledisseksjon

 

Dersom ycN1 etter pre­operativ   behandling:

BCT eller ablatio/ subcutan mastectomi + axilledisseksjon

 

 

 

cT2 cN2-3

Markør i tumor
MR mammae

BCT eller ablatio/​subcutan mastectomi + axilledisseksjon

 

 

 

Bryst eller brystvegg + regionale   lymfeknuter: 2.67 Gy x 15;
eller bryst eller brystvegg 2 Gy x 25 og regionale lymfeknuter 2 Gy x 23–24

Boost ved BCT ved alder ≤50 (40 år): 2 Gy x 8

cT3 cN0

Markør i tumor
MR mammae

BCT eller ablatio/​subcutan mastectomi + SN diagnostikk#

SN negativ

Ingen axilledisseksjon

 

Bryst eller brystvegg + regionale   lymfeknuter: 2.67 Gy x 15; eller bryst eller brystvegg 2 Gy x 25 og regionale lymfeknuter 2 Gy x 23–24

Boost ved BCT ved alder ≤50 (40 år): 2 Gy x 8

SN positiv(>0.2 mm)

Axilledisseksjon

 

cT3 cN1

Markør i tumor
MR mammae

Dersom ycN0 etter preoperativ behandling:

BCT eller ablatio/subcutan mastectomi + SN diagnostikk

SN negativ

Aksilledisseksjon kan utelates dersom det   ved SN diagnostikken er brukt både fargestoff og radioaktivt stoff og det fjernes enten

 1. Minst 3 SN eller
 2. 1–2 SN   med 1–2 palpable og unormale lymfeknuter uten blåfarge/​radioaktivitet   vurdert peroperativt og minimum 3 lymfeknuter fjernet totalt.

Hvis ikke bør aksilledisseksjon utføres.

 

Bryst eller brystvegg + regionale   lymfeknuter: 2.67 Gy x 15; eller bryst eller brystvegg 2 Gy x 25 og regionale lymfeknuter 2 Gy x 23–24

Boost ved BCT ved alder ≤50 (40 år):
2 Gy x 8

SN positiv

(>0.2–≤2 mm)

Axilledisseksjon

 

SN positiv (>2 mm)

Axilledisseksjon

 

Dersom ycN1 etter preoperativ behandling:

BCT eller ablatio/​subcutan mastectomi + axilledisseksjon

 

 

 

cT3 cN2-3

Markør i tumor
MR mammae

BCT eller ablatio/​subcutan mastectomi +   axilledisseksjon

 

 

 

Bryst eller brystvegg + regionale   lymfeknuter: 2.67 Gy x 15; eller bryst eller brystvegg 2 Gy x 25 og regionale lymfeknuter 2 Gy x 23–24

Boost ved BCT ved alder ≤50 (40 år): 2 Gy x 8

cT4 cN0-3

Ablatio anbe­fa­les for de fleste.

Hvis BCT kan være aktuelt (cT4b med kun lokalisert hudaffeksjon):

Markør i tumor MR mammae

Ablatio + axilledisseksjon

Ved cT4b tumores med kun lokalisert hudaffeksjon hvor det har vært meget god effekt av neoadjuvant behandling:

BCT + axilledisseksjon. Tidligere involvert hud må fjernes.

 

 

 

Brystvegg (eller bryst) + regionale   lymfeknuter: 2.67 Gy x 15 eller brystvegg 2 Gy x 25 + regionale   lymfeknuter 2 Gy x 23–24

* SN diagnostikk bør inkludere frysesnittsundersøkelse.
# Dersom utgangspunktet før terapi var cN0, er det tilstrekkelig å fjerne minst 1 SN.
! Disse pasienter bør diskuteres grundig tverrfaglig.