Endokrinologi - Nasjonal veileder

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/endokrinologi/nasjonal-veileder-i-endokrinologi?lenkedetaljer=vis)