Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2907
 • ISBN - 978-82-8081-615-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.05.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Klinisk og radiologisk mistanke om ondartet svulst i hode/halsområdet skal bekreftes eller avkreftes ved å ta vev/celler fra svulsten til analyse.

Hode/halsregionen er et anatomisk lite, men heterogent område, noe som avspeiles i stor variasjon av svulster som primært oppstår i denne regionen. I tillegg til primære svulster, kan man her også finne metastaser.

Vevsprøve (biopsi) er i de fleste tilfeller standard diagnostisk prosedyre.

Celleprøve (cytologi) kan enten være diagnostisk, eller veiledende for videre behandling. Cytologiens spesifisitet og sensitivitet er avhengig av svulstens differensiering og materialets representativitet. Sistnevnte øker med prøvetakerens erfaring.