Hode-/halskreft – handlingsprogram

Sist faglig oppdatert: 27. november 2023

Genetikk

Forebygging

Diagnostikk og utredning generelt

Generelt om behandling av lokalisert sykdom og kurativ behandling

Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling

Nese/bihuler

Nasofarynks

Munnhule

Orofarynks

Hypofarynks

Larynks

Spyttkjertler

Metastaser til lymfeknuter på hals med ukjent utgangspunkt

Avansert nonmelanom hudkreft i hode og hals

Sjeldne svulster

Prosess og metode