Hode-/halskreft – handlingsprogram

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020 Skriv ut

Epidemiologi og risikofaktorer

Genetikk

Forebygging

Diagnostikk og utredning generelt

Generelt om behandling av lokalisert sykdom og kurativ behandling

Bivirkninger og senskader

Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling

Nese/bihuler

Nasofarynks

Munnhule

Orofarynks

Hypofarynks

Larynks

Spyttkjertler

Metastaser til lymfeknuter på hals med ukjent utgangspunkt

Avansert nonmelanom hudkreft i hode og hals

Sjeldne svulster

Metode og prosess