Tidligcancer

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft), 15.06.2018
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2643
 • ISBN - 978-82-8081-404-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 25.05.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
 • Pasienter med tidligcancer bør vurderes for endoskopisk behandling.
 • Endoskopisk behandling av tidligcancer bør sentraliseres til få sykehus.
D
 

Tidligcancer defineres som tilfeller med tumorinfiltrasjon begrenset til mucosa (T1a) eller submucosa (T1b), uavhengig av lymfeknutestatus. I Øst-Asiatiske høyinsidensland med masseundersøkelsesprogrammer utgjør denne gruppen 40-50 % av ventrikkelcancerpasientene, mens andelen i vestlige land er betydelig lavere, 6-20

% i norske reseksjonsmaterialer (27-29). Sannsynligheten for lymfeknutemetastasering er < 5 % ved T1a, men øker til 11-20 % ved tumorinfiltrasjon i submucosa (T1b) (30).

I de japanske retningslinjene anbefales endoskopisk reseksjon når følgende kriterier er oppfylt: ikke infiltrasjon i submucosa, høyt eller middels differensiert tumor, tumor < 2 cm, ikke ulcererende tumor, ikke infiltrasjon i lymfekar (31;32). Det foreligger ingen randomiserte studier som sammenligner endoskopisk og kirurgisk behandling, men i observasjonsstudier har kreftspesifikk 5-års overlevelse etter endoskopisk behandling vært > 95 %, forekomsten av lokalt residiv lav og komplikasjonsraten lavere enn ved kirurgi (33;34). Det er også definert utvidede kriterier for endoskopisk behandling idet det har vist seg at sannsynligheten for lymfeknutemetastasering er svært liten ved infiltrasjon i submucosa når tumor er høyt eller middels differensiert og < 3 cm, eller lite differensiert, begrenset til mucosa og < 2 cm (35).

Ved endoskopisk reseksjon fjernes lesjonen i mucosa og eventuelt submucosa i ett stykke. Forekomsten av lokalt residiv er lavere ved submucosal enn ved mucosal reseksjon, men med høyere perforasjonsrate (36). Eradikasjon av Helicobacter pylori etter endoskopisk behandling reduserer risikoen for metakron sykdom signifikant (37). Det anbefales at pasientene følges med regelmessige endoskopiske kontroller i fem år (38;39).

Endoskopisk behandling av tidligcancer stiller store krav til utredning (bl.a. endoskopisk ultralyd) og er teknisk krevende. Med den lave forekomsten vi har i Norge bør denne behandlingen samles på få steder. Endoskopisk behandling kan anbefales ved:

 • Tumores som er begrenset til mucosa (cT1a) eller øvre del av submucosa (cT1b)
 • Tumores som er begrenset til mucosa (cT1a) eller øvre del av submucosa (cT1b)
 • Lesjoner < 2 cm
 • Høyt eller middels differensiert tumor
 • Ikke ulcererende tumor
 • Ikke påvist patologisk forstørrede lymfeknuter

Hos høyrisikopasienter kan endoskopisk behandling også vurderes ved

 • Tumores som infiltrerer dypere i submucosa, som er høyt eller middels differensiert og som er < 3 cm
 • Tumores som er lite differensiert, begrenset til mucosa (cT1a) og er < 2 cm

Hvis histologisk undersøkelse av reseksjonspreparatet viser at kriteriene ikke er oppfylt, må risikoen ved en formell ventrikkelreseksjon veies opp mot risikoen for residiv.