Stadieinndeling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft), 15.06.2018
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2643
 • ISBN - 978-82-8081-404-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 25.05.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Histopatologi

95 % av maligne svulster i magesekk er adenokarsinomer, mens resten fordeles mellom lymfomer, GIST (gastro-intestinal-stroma-tumor) og andre sjeldne former, som for eksempel hepatoid adenokarsinom i ventrikkel (25). Ved hepatoid adenokarsinom foreligger ofte sterkt forhøyet AFP-verdier, dårlig respons på kjemoterapi og svært alvorlig prognose.

Adenokarsinomene kan histologisk klassifiseres etter vekst- og spredningsmønster i intestinal, diffus og blandet type (2). Intestinal type er hyppig i endemiske områder med ventrikkelcancer. Insidensen er sterkt fallende, i motsetning til diffus type, som i noen studier rapporteres å øke. Ved intestinal type danner tumorcellene kjertellignende eller papillære strukturer, med varierende slimproduksjon. Disse svulstene vokser typisk ekspansivt med varierende intraluminal og infiltrerende komponent. Ved diffus form vokser tumorcellene enkeltvis eller i små cellegrupper med induksjon av rikelig bindevev, og oftest har tumorcellene slim i cytoplasma (signetringceller). Disse svulstene infiltrerer diffust i ventrikkelveggen og fører karakteristisk til ”linitis plastica”, de infiltrerer tidlig i submucosa, transmuralt og lymfogent. Peritoneale metastaser er hyppig forekommende

TNM-klassifikasjon og stadieinndeling for ventrikkelcancer basert på «TNM Classification of Malignant Tumors» 8. utg. (26)

TNM-klassifikasjon

TX    Primærtumor kan ikke vurderes
T0     ikke påvist primærtumor
Tis    Carcinoma in situ, intraepitelial tumor uten infiltrasjon i lamina propria, høygradig dysplasi
T1     Tumor infiltrerer lamina propria, muscularis mucosae eller submucosa

T1a     Tumor infiltrerer lamina propria eller muscularis mucosae
T1b     Tumor infiltrerer submucosa

T2     Tumor infiltrerer muscularis propria
T3      Tumor infiltrerer subserosa
T4     Tumor vokser gjennom serosa eller infiltrerer nabostrukturer

T4a     Tumor vokser gjennom serosa
T4b     Tumor infiltrerer nabostrukturer

Noter til definisjon av T4

 1. Magesekkens nabostrukturer er milt, colon transversum, lever, diafragma, pancreas, bukveggen, binyrer, nyrer, tynntarm og retroperitoneum.
 2. Intramural ekstensjon til duodenum eller øsofagus skal klassifiseres ved dybden av dypeste infiltrasjon i disse organene, inkludert magesekk.
 3. Tumor som strekker seg mot gastrokolisk eller gastrohepatisk ligament, eller store eller lille oment, men uten å perforerere viscerale peritoneum, er T3.

NX    Regional lymfeknuter kan ikke vurderes
N0    Ingen regional lymfeknutemetastase
N1    Metastase i 1-2 regionale lymfeknuter
N2    Metastaser i 3-6 regionale lymfeknuter
N3    Metastaser i 7 eller flere lymfeknutemetastaser

N3a    Metastaser i 7-15 regionale lymfeknuter
N3b    Metastaser i 16 eller flere regionale lymfeknuter

M0    Ingen fjernmetastaser
M1    Fjernmetastaser

Note til definisjon av M1

Fjernmetastaser inkluderer peritoneal utsæd, positiv peritoneal cytology, og tumor i oment som ikke er en direkte ekstensjon av primærtumor eller i relasjon til a. gastroepiploica dextra.

I 8. utgave av UICCs TNM klassifikasjon er det inkludert en klassifikasjon for klinisk stadium. I tillegg er patologisk stadium mer differensiert basert på endring i prognose relatert til antall patologiske lymfeknuter.

Stadieinndeling

Stadium 0/

Tis

N0

M0

Stadium IA

T1

N0

M0

Stadium IB

T2
T1

N0
N1

M0
M0

Stadium IIA

T3
T2
T1

N0
N1
N2

M0
M0
M0

Stadium IIB

 

T4a
T3
T2
T1

N0
N1
N2
N3

M0
M0
M0
M0

Stadium IIIA

T4a
T3
T2

N1
N2
N3

M0
M0
M0 

Stadium IIIB

T4b
T4b
T4a
T3

N0
N1
N2
N3

M0
M0
M0
M0

Stadium IIIC

T4b
T4b
T4a

N2
N3
N3 

M0
M0
Mo

Stadium IV

Enhver T

Enhver N

M1