6.5 Stadieinndeling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft), 28.09.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 3009
 • ISBN - 978-82-8081-404-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 28.09.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Klassifikasjon og stadieinndeling skal utføres i henhold til UICC/TNM klassifikasjon 8. utgave, 2017 (35). 

 TNM-klassifikasjon

 

TX Primærtumor kan ikke vurderes
T0 Ikke påvist primærtumor
Tis Carsinoma in situ, intraepitelial tumor uten infiltrasjon i lamina propria, høygradig dysplasi
T1 Tumor infiltrerer lamina propria, muscularis mucosae eller submucosa
T1a Tumor infiltrerer lamina propria eller muscularis mucosae
T1b Tumor infiltrerer submucosa
T2 Tumor infiltrerer muscularis propria
T3 Tumor infiltrerer subserosa
T4* Tumor vokser gjennom serosa eller infiltrerer nabostrukturer
T4a Tumor vokser gjennom serosa
T4b Tumor infiltrerer nabostrukturer
   
NX Regionale lymfeknuter kan ikke vurderes
N0 Ingen regionale lymfeknuter
N1 Spredning i 1-2 regionale lymfeknuter
N2 Spredning i 3-6 regionale lymfeknuter
N3 Spredning i 7 eller flere regionale lymfeknuter
N3a Spredning i 7–15 regionale lymfeknuter
N3b Spredning i 16 eller flere regionale lymfeknuter
M0 Ingen fjernmetastaser
M1* Fjernmetastaser
   

Merknader:

T4

- Magesekkens nabostrukturer er milt, colon transversum, lever, diafragma, pankreas,
bukveggen, binyrer, nyrer, tynntarm og retroperitoneum.
- Intramural ekstensjon til duodenum eller øsofagus skal klassifiseres ved dybden av dypeste
infiltrasjon i disse organene, inkludert magesekk.
- Tumor som strekker seg mot gastrokolisk eller gastrohepatisk ligament, eller store eller lille
oment, men uten å perforere viscerale peritoneum er T3.

M1

- Fjernmetastaser inkluderer peritoneal utsæd, positiv peritoneal cytologi og tumor i oment som ikke er en direkte ekstensjon av primærtumor eller i relasjon til a. gastroepiploica dextra.

 

I 8. utgave av UICCs TNM klassifikasjon er det en klassifikasjon for klinisk stadium. I tillegg er patologisk stadium mer differensiert basert på endring i prognose relatert til antall patologiske lymfeknuter.

Klinisk TNM-stadium

STADIUM T N M
I T1 N0 M0
T2 N0 M0
IIA T1 N1, N2, N3 M0
T2 N1, N2, N3 M0
IB T3 N0 M0
  T4a N0 M0
III T3 N1, N2, N3 M0
T4 N1, N2, N3 M0
IVA T4b Any N M0
IVB Any T Any N M1

 

Patologisk TNM-stadium

STADIUM T N M
0 Tis N0 M0
IA T1 N0 M0
IB T1 N1 M0
T2 N0 M0
IIA T1 N2 M0
T2 N1 M0
T3 N0 M0
IIB T1 N3a M0
T2 N2 M0
T3 N1 M0
T4a N0 M0
IIIA T2 N3a M0
T3 N2 M0
T4a N1, N2 M0
T4b N0 M0
IIIB T1 N3b M0
T2 N3b M0
T3 N3a M0
T4a N3a M0
T4b N1, N2 M0
IIIC T3 N3b M0
T4a N3b M0
T4b N3a, N3b M0
IV Any T Any N M1