Forside  

Epidemiologi

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft), 15.06.2018
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2643
 • ISBN - 978-82-8081-404-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 25.05.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Forekomst

Det oppdages omtrent 500 nye tilfeller med ventrikkelcancer i Norge årlig, og frekvensen er fortsatt avtagende. For 20 år siden var det 1100 nye tilfeller årlig. Gjennomsnittlig alder er 75 år, og 60 % er menn (1). Det er i hovedsak to ulike typer ventrikkelcancer: intestinal og diffus type (Lauréns klassifikasjon (2)), og det er vesentlig den intestinale formen som avtar i hyppighet. 

Kjente risikofaktorer er infeksjon med Helicobacter pylori, røyking og tidligere gjennomgått operasjon for ulcus pepticum (3;4) (evidensnivå 2a).

Diffus type er muligens relatert til genetisk etiologi samt infeksjon med Epstein-Barr virus. Prognosen ved diffus type er dårligere enn ved intestinal type (5).

På diagnosetidspunkt finnes 18% (både menn og kvinner) av svulstene lokalisert til ventrikkelvegg, 30% av mennene (og 24% av kvinnene) har lymfeknutemetastaser og 31 % (både menn og kvinner) har fjernmetastaser (1).

Insidens (forekomst), mortalitet (dødelighet) og relativ overlevelse av ventrikkelcancer i Norge (1)for kvinner og menn:

femalesmales

Overlevelse

Overlevelse ved ventrikkelcancer har for hele pasientgruppen økt fra 17% i perioden 1976-1980 til 24% i perioden 2011-2015 for menn og fra 15 % til 25 for kvinner. Overlevelse er sterkt relatert til sykdomsstadium med 60% fem-års overlevelse for lokalisert sykdom for menn (58% for kvinner), mens kun 3 % av pasienter (både menn og kvinner) med fjernspredning er i live etter 5 år (1)

Relativ overlevelse fordelt på stadium - kvinner

 

relativ menn

Overlevelse relatert til sykdomsstadium (UICC) (6):