Forside  

1. Innledning

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft), 28.09.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 3009
 • ISBN - 978-82-8081-404-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 28.09.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

 

Endringer i foreliggende 5. utgave av handlingsprogrammet utgitt 15.06.2018

Nytt kapittel om arvelig ventrikkelcancer.

Diagnose og utredning:

 • Ny tekst om diagnostisk laparoskopi

 • Ny TNM-klassifikasjon er lagt inn, inkludert en klassifikasjon for klinisk stadium.

Behandling av lokalisert sykdom:

 • Delkapittelet om medikamentell behandling er skrevet om.

Behandling av metastaserende sykdom:

 • Nytt kapittel om kirurgi som livsforlengende behandling ved langt fremskreden sykdom

 • Delkapittelet om medikamentell behandling er skrevet om.