Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad

Indikasjoner:

 • For pasienter behandlet etter NOPHO-protokollen (18–65 år):

B-ALL med leukocytter <100 x 109/l:
Dag 29 benmarg med >5 % leukemiske blaster.
Dag 79 benmarg MRD>10-3

T-ALL og/eller leukocytter >100 x 109/l:
Dag 15 benmarg med >25 % leukemiske blaster, og >5 % etter blokk A1.
Dag 29 benmarg >5 % leukemiske blaster.
Post blokk B1 benmarg MRD>10-3

Ved alder 46–65: Samme indikasjoner for SCT som ved alder 18–45. Men i denne aldersgruppen bør RIC kondisjonering velges.

 • Pasienter <50 år med Philadephiakromosom bør tilbys transplantasjon i KR1 uansett MRD-status.
 • Pasienter med 11q23 avvik. Disse kan også transplanteres i KR1, men ved god MRD respons tidlig (dag 29) eller høy komorbiditet kan man velge kjemoterapi.
 • C
 • Allogen stamcelletransplantasjon er standardbehandling ved oppnådd annen remisjon (KR2) og tilgjengelig giver (88).
 • B
 • Pasienter som ikke er behandlet i NOPHO protokollen, og med vevsforlikelig giver bør tilbys allogen stamcelletransplantasjon i første remisjon ved restleukemi >5 % i marg dag 29, eller MRD-positivitet ca dag 80 og senere.
 • Vedlegg
  Prosedyrer og verktøy
   

  Alle som skal transplanteres bør ha MRD <10-3 før kondisjoneringen.