Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer

Sist faglig oppdatert: 21. desember 2023

Akutt myelogen leukemi (AML)

Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) og lymfoblastlymfom hos voksne

Andre indolente lymfoproliferative sykdommer

Myelodysplastisk syndrom/neoplasi (MDS) og kronisk myelomonocytt-leukemi (KMML)

Blodkreft i allmennpraksis

Metode og prosess