Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021 Skriv ut

Akutt myelogen leukemi (AML)

Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) og lymfoblastlymfom hos voksne

Andre indolente lymfoproliferative sykdommer