Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Denne risikovurderingen supplerer HCT-CI klassifiseringen ved å vektlegge transplantasjons-assosierte faktorer Risikoen assosiert med EBMT-score representerer derfor delvis/hovedsakelig en tilleggsrisiko i forhold til HCT-CI vurderingen. Tabellene nedenfor viser (i) hvilke faktorer og hvordan de vektlegges, (ii) definisjon av sykdomsstadium for de vanligste sykdommene, og (iii) hvordan poengene gjenspeiler mortalitetsrisiko.

EBMT SCORE

Risikoparameter

Poeng

Pasientens alder

<20 år
20-40 år
>40 år

 

0
1
2

Donor type

HLA-identisk søskengiver
Annen donor

 

0
1

Kjønnskombinasjon pasient-giver

Kvinnelig giver til mannlig pasient
Annen

 

1
0

Tid fra diagnose til transplantasjon

<12 mnd
>12 mnd

 

0
1

Sykdomsstadium

Tidlig
Intermediær
Sein

 

0
1
2

 

DEFINISJON AV SYKDOMSTADIUM I EBMT SCORE

Sykdom

Tidlig

Intermediær

Sein

Akutt leukemi

Første komplette remisjon

Andre komplette remisjon

Alle andre stadier

Myelodysplastisk syndrom

Ubehandlet eller i første komplette remisjon

Andre remisjon eller partiell remisjon

Alle andre stadier

KML

Første kroniske fase

Alle stadier unntatt første kroniske fase og blastkrise

Blastkrise

Non-Hodgkins lymfom og myelomatose

Ubehandlet eller første komplette remisjon

Andre komplette remisjon, partiell remisjon, stabil sykdom

Alle andre stadier


Basert på klassifiseringen er det mulig å oppnå maksimalt 7 poeng for høyrisiko-pasienter. Ut fra totaldata kan man anslå at transplantasjonsrelatert mortalitet basert på denne klassifiseringen blir:

EBMT RISIKO

Poeng

Forventet mortalitet (%)

0

12

1

16

2

26

3

30

4

37

5

41

6, 7

45