Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
 • Ved diagnose/ debut i akselerert fase gis høy dose imatinib (600 mg) (111) eller 2TKI.
 • C
 • Pasienter med stamcelledonor under 70–75 år kan være aktuelle for allo-SCT helst etter induksjon av remisjon / kronisk fase
 • C
 • Dersom pasienten iflg Tabell 1 (kapittel Førstelinjebehandling i kronisk fase) responderer «optimalt» kan allo-SCT avventes under forutsetning av tett monitorering.
 • C
  Vedlegg