Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 6
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2664
 • ISBN - 978-82-8081-510-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.10.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 15.11.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Det anbefales at man følger solvettreglene fra Kreftforeningen og tar pause fra solen når strålingsintensiteten er sterkest midt på dagen, og at man søker å unngå korte intense eksponeringer som medfører risiko for forbrenning, for å redusere forekomsten av melanom. B
På bakgrunn av de kjente skader UV-stråler forårsaker i huden frarådes bruk av solarier. Spesiell varsomhet for personer under 18 år anbefales, da UV eksposisjon i barneår sannsynligvis er av spesiell betydning og det er i Norge 18 års aldersgrense for solariebruk. Bruk av solarium bør unngås for å redusere risiko for utvikling av malignt melanom. Det samme gjelder personer som ikke blir brune ved soling, som er solbrente på det aktuelle tidspunkt, har mange fregner, rødt hår, mange og/eller unormale føflekker og personer fra familier med flere kjente tilfeller av malignt melanom. Brukere av medisiner som gir økt følsomhet for sollys bør heller ikke bruke solarium. B
Bruk av solarium i vinterhalvåret for å øke vitamin D nivåene anbefales ikke. Da anbefales heller vitamin D via kosten.
Bruk av solkrem med minst solfaktor 15 anbefales, dersom annen form for fysisk beskyttelse ikke er mulig. D