Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 9
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2931
 • ISBN - 978-82-8081-620-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 22.05.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 15.11.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
 • Pasienter med Oculodermal melanose anbefales et kontrollopplegg ved lokal øyeavdeling.
 •  

  5 % av alle melanom i kroppen oppstår i øyet med naboområdene konjuktiva, orbita eller øyelokk. Den vanligste primære maligne svulst i øyet er uvealt malignt melanom. Svulsten kan være lokalisert til iris (5 %), corpus ciliare (10 %) eller choroidea (85 %). Insidensen av uveale melanom er 5–8 pr. million innbyggere/år, (258;259) (B). Det har ikke vært noen registrert økning over de siste 50 år verken i forekomst eller dødlighet. Gjennomsnittlig alder ved diagnose er 55–65 år. Melanom i uvea sees sjelden før tjueårsalder. Det er ingen vesentlig kjønnsforskjell (259-262) (B).

  Maligne melanom i konjuktiva er en sjelden tilstand, og et særsyn i orbita. Insidensen har vært stabil over flere dekader (263;264) (C).

  Insidensen er ulik for de ulike rasene. Den høyeste forekomsten sees hos kaukasiere og den er økende med økende avstanden fra ekvator. Tilstanden er svært sjelden hos afrikanere og indianere, og også sjeldnere hos asiater.

  Det er noen få kjente medisinske tilstander der det er økt risiko for å utvikle uvealt melanom. Dette omfatter sjeldne sykdommer, som for eksempel

  Oculodermal melanose: Tumor opptrer i det «mørke» øyet med 9 x økt forekomst. Det anbefales et kontrollopplegg (265) (C).

  Det er ikke noen kjent genetisk belastning for å utvikle melanom ved Neurofibromatose type 1 (Mb Recklinhausen). Det er derfor ikke grunn for å kontrollere nære slektninger av pasienter med øyemelanom.

  Dysplasisk nevus syndrom er heller ikke funnet å gi økt risiko for uveale melanom.