Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 6
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2664
 • ISBN - 978-82-8081-510-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.10.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 15.11.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Oversatt til norsk fra”Final Version of 2009 AJCC Melanoma Staging and Classification” (25).

 

 

Tabell 1 TNM Stadie Kategorier for Malignt Melanom

T

Tykkelse (mm.)

Ulcerasjon / Mitoser

 

Tis

ia

Ia

 

T1

£ 1.00

a: Uten ulcerasjon og mitoser < 1/mm2  

 

 

 

b: Med ulcerasjon eller mitoser 3 1/mm2  

 

T2

1.01–2.00

a: Uten ulcerasjon

 

 

 

b: Med ulcerasjon

 

T3

2.01–4.00

a: Uten ulcerasjon

 

 

 

b: Med ulcerasjon

 

T4

> 4.00

a: Uten ulcerasjon

 

 

 

b: Med ulcerasjon

N

 

Antall pos. knuter

Nodal metastatisk byrde

 

N0

0

ia

 

N1

1

a: mikrometastaserα

 

 

 

b: makrometastaserβ

 

N2

2–3

a: mikrometastaserα

 

 

 

b: makrometastaserβ

 

 

 

c: in transit metastaser/ satellitter uten   

    metastatiske knuter

 

N3

3 4 positive, eller sammenvokste lymfe-knuter, eller både

in transit/ satellitt metastase(r) og lymfeknutemetastase(r)

 

M

 

Lokalisasjon

Serum LDγ

 

M0

Ingen metastaser

ia

 

M1a

Fjernmetastaser i hud/ subcutis el. lymfeknuter

Normal

 

M1b

Lungemetastaser

Normal

 

M1c

Andre fjernmetastaser

Normal

 

 

Enhver fjernmetastase

Forhøyet

ia: ikke anvendelig; α Påvist i sentinel node biopsi; β Klinisk detekterbare og patologisk bekreftet; γLaktat dehydrogenase


Tabell 2: Stadiegruppering for Malignt Melanom

      Klinisk stadiumα 

Patologisk stadiumβ

 

T

N

M

 

 

T

N

M

0

Tis

N0

M0

 

0

Tis

N0

M0

IA

T1a

N0

M0

 

IA

T1a

N0

M0

IB

T1b

T2a

N0

N0

M0

M0

 

IB

T1b

T2a

N0

N0

M0

M0

IIA

T2b

T3a

N0

N0

M0

M0

 

IIA

T2b

T3a

N0

N0

M0

M0

IIB

T3b

T4a

N0

N0

M0

M0

 

IIB

T3b

T4a

N0

N0

M0

M0

IIC

T4b

N0

M0

 

IIC

T4b

N0

M0

III

Alle T

N > N0

M0

 

IIIA

T1–4a

T1–4a

N1a

N2a

M0

M0

 

 

 

 

 

IIIB

T1–4b

T1–4b

T1–4a

T1–4a

T1–4a

N1a

N2a

N1b

N2b

N2c

M0

M0

M0

M0

M0

 

 

 

 

 

IIIC

T1–4b

N1b

M0

 

 

 

 

 

 

T1–4b

N2b

M0

 

 

 

 

 

 

T1–4b

N2c

M0

 

 

 

 

 

 

Alle T

N3

M0

IV

Alle T

Alle N

M1

 

IV

Alle T

Alle N

M1