Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2723
 • ISBN - 978-82-8081-523-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 30.09.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 15.11.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Oversatt til norsk fra (33) TNM Classification of Malignant tumors, 8. utg (40) .

 

Tabell 1: TNM Stadie Kategorier for Malignt Melanom

T

Tykkelse (mm.)

Ulcerasjon / Mitoser

 

Tis

ia

ia

 

T1

≤ 1.0

a:  Uten ulcerasjon og < 0,8 mm

     

b : Med ulcerasjon og < 0,8 mm eller 0,8–1,0 mm

 

T2

> 1.0–2.0

a:  Uten ulcerasjon

     

b:  Med ulcerasjon

 

T3

> 2.0–4.0

a:  Uten ulcerasjon

     

b:  Med ulcerasjon

 

T4

> 4.0

a:  Uten ulcerasjon

     

b:  Med ulcerasjon

N

Antall pos. knuter

Nodal metastatisk byrde

 

N0

0

ia

 

N1

1

a:  klinisk okkult

     

b:  klinisk påvisbar

     

c:  Mikrosatelitt, satellitt eller in-transitmetastase uten regionale lymfeknutemetastaser

 

N2

2–3

a:  klinisk okkult

     

b:  klinisk påvisbar

     

c:  in-transit metastaser/ satellitter/mikrosatelitter med bare èn regional lymfeknutemetastase

 

N3

Metastaser til 4 eller flere lymfeknuter eller sammenvokste lymfeknuter, eller både in-transit/ satellitt/mikrosatelitt metastase(r)  og med to eller flere regionale lymfeknutemetastaser

 
     

a:  klinisk okkulte

     

b:  klinisk påvisbare

     

c:  Saterlitt(er), Mikrosatelitt(er) eller in-transitmetastse(r) med to eller flere regionale lymfeknutemetastaser

M

Lokalisasjon

Serum LDy

 

M0

Ingen metastaser

ia

 

M1a

Fjernmetastaser i hud/ subcutis (inkl muskel) eller ikke-regionale lymfeknuter

LD ikke kjent/angitt

 

M1a (0)

 

Ikke forhøyet

 

M1a (1)

 

Forhøyet

 

M1b

Lungemetastaser med eller uten M1a metastaser

LD ikke kjent/angitt

 

M1b (0)

 

Ikke forhøyet

 

M1b(1)

 

Forhøyet

 

M1c

Andre fjernmetastaser utenfor sentralnervestystemet, med eller uten M1a eller M1b metastaser

LD ikke kjent/angitt

 

M1c(0)

 

Ikke forhøyet

 

M1c (1)

 

Forhøyet

 

M1d

Fjernmetastase til sentralnervesystemet med eller uten metastaser til andre organsystem

LD ikke kjent/angitt

 

M1d(0)

 

Ikke forhøyet

 

M1d(1)

 

Forhøyet

ia: ikke anvendelig; γ Laktat dehydrogenase


Tabell 2: Stadiegruppering for Malignt Melanom

Klinisk stadiumα

Patologisk stadiumβ

 

T

N

M

   

T

N

M

 

T

N

M

   

T

N

M

0

Tis

N0

M0

 

0

Tis

N0

M0

IA

T1a

N0

M0

 

IA

T1a

N0

M0

IB

T1b

T2a

N0

N0

M0

M0

 

IA

IB

T1b

T2a

N0

N0

M0

M0

IIA

T2b

T3a

N0

N0

M0

M0

 

IIA

T2b

T3a

N0

N0

M0

M0

IIB

T3b

T4a

N0

N0

M0

M0

 

IIB

T3b

T4a

N0

N0

M0

M0

IIC

T4b

N0

M0

 

IIC

T4b

N0

M0

III

Alle T

N > N0

M0

 

IIIA

T1–4a

T1–4a

N1a

N2a

M0

M0

         

IIIB

T1–4b

T1–4b

T1–4a

T1–4a

T1–4a

N1a

N2a

N1b

N2b

N2c

M0

M0

M0

M0

M0

         

IIIC

T1–4b

N1b

M0

           

T1–4b

N2b

M0

           

T1–4b

N2c

M0

           

Alle T

N3

M0