Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Målet med samhandlingen er å skape et helhetlig og sammenhengende behandlingsnettverk, der brukerperspektivet hele tiden står i sentrum. For brukerne er det viktigste å være trygg på at de får hjelp på rett sted til rett tid, ikke om det er kommunen eller spesialisthelsetjenesten som tilbyr behandlingen (208).

Det er helt vesentlig at hjelpen blir organisert på en slik måte at brukeren ikke selv må koordinere tjenestene. Bruk av Individuell plan og en personlig koordinator er av stor betydning i denne sammenhengen. Dette planarbeidet må være bygd på likeverdig samarbeid med en klar fordeling av ansvar, oppgaver og koordinering. Uklare ansvars­forhold og manglende samhandling kan føre til at brukere og pårørende blir overlatt til seg selv når behovet for hjelp er størst.

Kommune, psykisk helsevern for barn og unge ved BUP, psykisk helsevern for voksne ved DPS og sykehusavdelinger er sentrale tjenesteleverandører og samarbeidspartnere for å ivareta målet om en behandling som tilrettelegger for mestring og økt livskvalitet for den enkelte.

Gjensidig kunnskapsoverføring, dialog og informasjonsutveksling er viktige elementer for å sikre gode tjenester og behandlingsforløp. Spesialisthelsetjenesten har også en ­lov­pålagt veiledningsplikt overfor kommunene, jf. § 6–3 i spesialisthelsetjenesteloven (9).