Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Forskning viser at pasienter/brukere med psykiske lidelser har høyere risiko for å få fysiske helseproblemer (271). Personer med alvorlige psykiske lidelser har en over­hyppighet av overvekt, hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes og en betydelig lavere gjennomsnittlig levealder sammenlignet med normalpopulasjonen. Disse risiko­faktorene forsterkes av at mange av pasientene/brukerne også har et mindre sunt kosthold, røyker og driver lite fysisk aktivitet.

Det finnes få studier om effekten av fysisk aktivitet på symptomer ved alvorlige psykiske lidelser. En litteraturgjennomgang tyder på at strukturert fysisk trening hos pasienter med schizofrenidiagnose har en positiv effekt på humøret, fører til redusert angst, ­bedrer de negative symptomene og gir bedre livskvalitet (272). Noen eldre studier har antydet en bedring også av positive psykosesymptomer (273). I 2012 ble det publisert en effektstudie som blant annet konkluderer med at fysisk trening reduserer symptomer på schizofreni og depresjon (274).

Fysisk aktivitet kan redusere risikoen for livsstilsrelaterte sykdommer og bør inngå som en del av den helhetlige behandlingen ved psykoselidelser. Dette innebærer at pasienter/brukere informeres om betydningen av aktivitet og trening, at det settes av tid til å kartlegge hvilke tilbud og muligheter som finnes i nærmiljøet, samt at det aktivt ­motiveres til å delta i strukturert fysisk aktivitet (275;276).

Når det gjelder psykomotorisk fysioterapi og fysioterapi rettet mot økt kroppsbevissthet («body awareness»), finnes det svært få studier om psykoselidelser og ingen gode studier som antyder noen spesifikk effekt på symptomer (utover den eventuelle ­generelle effekten av fysisk aktivitet).