Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Gruppebaserte intervensjoner benyttes ofte i behandlingen av pasienter med psykose­lidelser. Gruppebaserte intervensjoner kan stort sett kategoriseres i to typer grupper; terapeutiske grupper og oppgaverelaterte grupper. Et eksempel på terapeutiske ­grupper kan være kognitiv gruppeterapi ved psykosesymptomer, mens sosial ferdighets­trening kan være et eksempel på en oppgaverelatert gruppe.

Forskning antyder at pasienter med psykosesymptomer kan ha nytte av gruppebaserte intervensjoner (279). Gruppebehandling kan gi rom for at deltagerne lærer gjennom å observere andre. Eventuelle gruppebaserte intervensjoner for pasienter med psykose­lidelser bør ledes av erfarne gruppeterapeuter, ha et evidensbasert grunnlag og en strukturert plan for de ulike gruppemøtene.

Det er gjort få undersøkelser knyttet til kognitiv gruppeterapi for mennesker med psykose­lidelser, og de viser til blandede resultater (280). Effekten av kognitiv gruppe­terapi på hørselshallusinasjoner og vrangforestillinger ser ut til å være begrenset (280;281). Andre studier, der den kognitive gruppeterapien er rettet mot å behandle samtidige (komorbide) symptomer som depresjon og sosial angst, viser til mer lovende resultater (280;282-284).