Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Hjelpetiltak i pasientens/brukerens hjem kan være støtte og tilsyn, råd og opplæring og/eller praktiske tjenester i dagliglivets aktiviteter og gjøremål. Viktige tiltak er hjelp og støtte til personlig hygiene, klesvask, bruk av legemidler, rengjøring, innkjøp, ernæring, økonomi og papirarbeid.

Systematisk og integrert oppfølging har god effekt ved alvorlige psykiske lidelser. ­Pasienten/brukeren blir mer selvhjulpen i dagliglivet og får redusert risikoen for tilbakefall. En viktig forutsetning for et godt resultat er at oppfølgingen tilpasses brukerens mest sentrale behov (361), for eksempel ved bruk av ukeplan, kriseplan, påminnelser via SMS, telefonvekking eller lignende.

Tilrettelegging for egenmestring og selvstendighet er viktige målsettinger, og dette krever tverrfaglig kompetanse. Ved kriser eller i spesielle situasjoner kan det være ­aktuelt å henvise til ambulante team, som er mer fleksible, gir tettere oppfølging og har mer spesialisert kompetanse. Kriseintervensjoner i hjemmet kan redusere behovet for innleggelser (362).