Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

En tilrettelagt bolig kan være utformet som en selvstendig bolig i den ordinære boligmassen, inngå i samlokaliserte boliger eller i et bofellesskap. Noen boliger bygges opp for å sikre et trygt og rolig bomiljø som kan skjerme beboerne fra forhold som kan virke negativt inn på den psykiske helsen deres. Boliger av denne typen kan ha bemanning på døgnbasis hvis behovet tilsier det. I noen samlokaliserte boliger etableres det også fellesarealer for å bidra til sosial kontakt.

Det høyeste omsorgsnivået finnes på kommunale bosentre og sykehjem. Disse bo­formene er tilrettelagt for personer med betydelig nedsatt funksjonsevne, både fysisk og psykisk. Hjelpen er døgnbasert med tilsyn og hjelp til egenomsorg. Det er sjelden at denne omsorgsformen er nødvendig for mennesker med psykoselidelser, med mindre de har behov for pleie og omsorg av fysiske årsaker.