Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Så snart pasienten er i stand til å samarbeide om et lengre intervju, bør anamnesen kompletteres med et strukturert diagnostisk intervju. MINI / MINI pluss (161) brukes mye for diagnostiske formål i Norge. Dette intervjuet har et enkelt oppsett. MINI gir imidlertid bare informasjon om hvorvidt pasienten har en psykoselidelse eller ikke, og har ingen modul for differensialdiagnostikk av psykoselidelser.

Ved differensialdiagnostikk er SCID-­I (modul A til D) (162;163) et alternativ, men er mer komplisert i oppsettet og krever mer praktisk trening. Det gir DSM-­IV­-diagnoser, som må «oversettes» til ICD-­diagnoser. I forskning brukes av og til intervjuet SCAN, som gir ICD-­diagnoser. For å kunne ta i bruk SCAN må en ha deltatt i et forhåndsgodkjent trenings program.

Verktøy:
MINI
SCID­-I (modul A til D)