Forside   Utredning  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Hos pasienter/brukere med behov for langvarig behandling og oppfølging i kommunen bør det gjennomføres en individuell kartlegging. Den enkeltes behov kan variere over tid. Kartleggingen har som mål å identifisere den enkeltes ressurser og behov for hjelp, slik at behandlingen og oppfølgingen kan oppleves helhetlig og sammenhengende.

Kartleggingen i kommunen kan omfatte følgende områder:

 • sivilstatus
 • familie og nettverk
 • oppvekst og kulturbakgrunn
 • boforhold
 • utdanning
 • arbeid og arbeidserfaring
 • økonomi
 • egenomsorg
 • psykisk helse – problemer og hvordan de har utviklet seg
 • annen helse – somatiske sykdommer, tannhelse, rusmiddelbruk
 • personlige interesser
 • fritidsinteresser
 • sosial fungering i nærmiljø og lokalsamfunn
 • mestringsstrategier
 • bedringsmål

Kartleggingen skjer i nært samarbeid med pasienten/brukeren selv, eventuelt nærmeste pårørende og hjelpeinstanser som kjenner pasienten/brukeren godt. Den enkeltes ønsker og erfaringer om hva som hjelper og ikke hjelper, er viktig for å kunne yte god hjelp og støtte. Samtidig har en som mål å sørge for minst mulig inngripen og dermed understøtte den enkeltes evne til selvhjelp og mestring.