Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus- og psykisk lidelse – ROP-lidelser (135) gir en mer utfyllende gjennomgang av utredning av rusmiddelbruk.

For en enkel kartlegging av problematisk alkohol- og rusmiddelbruk er selvutfyllings­skjemaene Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) (176) og Drug Use ­Disorders Identification Test (DUDIT) (177) godt utprøvd. AUDIT og DUDIT består av henholdsvis 10 og 11 spørsmål som er basert på kriteriene i DSM-IV og ICD-10 for risikofylt bruk, misbruk / skadelig bruk eller avhengighet.

Dersom rusmiddelbruk avdekkes, kan det være behov for mer omfattende utredning av konsekvensene av dette, for eksempel ved å ta i bruk det strukturerte intervjuet EuropASI (kartlegging av personens bosituasjon, familie og nettverk, økonomi, ­ernæring, helse og eventuelt kriminelle atferd) (178). EuropASI er tidkrevende og krever spesialopplæring før bruk.

Verktøy:
AUDIT
DUDIT
SCID-I (modul E)
EuropASI