Forside   Vedlegg  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

KRISEPLAN – tiltak ved varselsignaler

Mine varselsignaler er:

a) ....................................................................................................................................................................

b) ....................................................................................................................................................................

c) ....................................................................................................................................................................

d) ....................................................................................................................................................................

e) ....................................................................................................................................................................

 

Hva kan jeg gjøre? Hva har hjulpet før?


 


Hvis tiltakene ikke hjelper kan jeg kontakte:

Rolle Navn Telefonnummer
     
     
     
     


Hvis jeg ikke får kontakt med noen av nevnte personer og jeg opplever situasjonen alvorlig, kan jeg kontakte:

Kl.08.00–15.30:

Sted

Telefon 

Etter kl. 15.30:

Sted

Telefon

Barn ivaretas av:______________________________________________   Tlf:______________________

underskrift____________________________   underskrift_______________________________________
Pasient/Bruker                                              Repr. tjenesteapparat