Forside   Vedlegg  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

43 ulike instanser ble invitert til å oppnevne representanter til referansegruppen. Det er avholdt to heldagsmøter og følgende instanser har vært representert:

 • ACT- teamet i Mosseregionen (nasjonalt pilotprosjekt for ACT i Norge)
 • Akuttpsykiatrisk nettverk
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Hvite Ørn
 • Fellesorganisasjonen
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Vest RHF
 • Institutt for psykoterapi
 • Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Helse Sør-Øst
 • Mental Helse
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Det medisinske fakultet
 • Norsk forening for psykisk helsearbeid
 • Norsk legeforening
 • Norsk psykoanalytisk institutt
 • Norsk psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Prosjekt Jobbmestrende oppfølging
 • Regionssenter for barn og unges psykiske helse, Helse Vest RHF
 • Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS)
 • Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)
 • Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
 • Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet