Forside   Vedlegg  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Skjema for vurdering av kunnskapsgrunnlag for anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer

Anbefalingen:

Gradering av forskningsgrunnlag ihht SIGN (1-4)
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget (svak, moderat, god)
Gradering av anbefaling ihht SIGN og European Health Committee (A,B,C,D)

Forskningsbasert kunnskap

1. Omfang av forskningsbasert kunnskap
(Kommenter hvorvidt det er mangel på relevant forskning)
Referanser:

2. Overførbarhet og generaliserbarhet
(Er forskningen relevant for de aktuelle populasjonene det gis anbefalinger for?)
3. Konsistens
(Gir forskningsgrunnlaget entydige svar?)
Arbeidsgruppens totale vurdering av styrken i det vitenskapelige grunnlaget
(svak – moderat – god):
Gradering av forskningsbasert kunnskap ihht SIGN
(Nivå i evidenshierarkiet, 1 – 4): 
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og kontekst
4. Klinisk betydning
(Vurdering av intervensjonens effekt og gevinst sett i forhold til andre ­intervensjoner, og i lys av ­kostnader og eventuelle risikoer)
5. Kliniske erfaringer
(Er det kliniske erfaringer, f.eks bivirkninger, som tilsier at konklusjoner fra ­forskningen bør modifiseres?)
6. Brukerpreferanser og brukerkunnskap
(Har brukere erfaringer med intervensjonen som tilsier at konklusjonen fra ­forskning bør modifiseres?)
7. Andre faktorer
(Er det spesielle forhold i Norge som bør påvirke anbefalingen? F. eks lovverk eller organisering
av tjenestene)
Arbeidsgruppens endelige gradering av anbefaling (A, B, C, D):