Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av spiserørskreft, 07.02.2020
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2878
 • ISBN - 978-82-8081-612-2
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.02.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Professor Asgaut Viste
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Nytt i denne utgaven av Handlingsprogrammet for spiserørkreft er

 1. Definisjonen av spiserørskreft er endret ved TNM 8 klassifikasjonen av 2018. Dette betyr at svulster med episenter < 2 cm distalt for gastroøsofageale overgang (øvre begrensning av magesekkfoldene) og som også strekker seg proksimalt for denne, stadieinndeles og klassifiseres som spiserørskreft. Dette vil naturligvis påvirke registrerte insidenstall for henholdsvis spiserørskreft og magesekkreft

 2. Stadieinndeling av spiserørskreft for adenokarsinom og plateepitelkarsinom er mer utførlig presentert.

 3. Kapittelet om risikofaktorer er utvidet.

 4. Håndtering av patologipreparater er revidert.

 5. Behandling og oppfølging av premaligne tilstander og kreft i tidlig stadium/tidlig kreft er betydelig endret.

 6. Avsnittet om onkologisk behandling er betydelig utvidet og behandling med kurativ eller palliativ intensjon følger gjeldende retningslinjer.