1 av 3 drikker alkohol hver uke

Til tross for økning i alkoholsalget ser ikke befolkningens drikkemønster ut til å ha endret seg vesentlig siden i fjor.

Les hele artikkelen 1 av 3 drikker alkohol hver uke på ssb.no. 

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/1-av-3-drikker-alkohol-hver-uke)