296 kommuner får midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste i 2021

I 2021 er det bevilget 389 millioner kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Nå er det klart hvilke kommuner som får tilskudd.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/296-kommuner-far-midler-til-helsestasjon-og-skolehelsetjeneste-i-2021)