450 fastleger varslet om at de bruker for mye tid med pasientene

- HELSE. Helfo har sendt mail til 450 norske fastleger om at de bruker for mye tid med pasientene.(NTB 7.10 2019). I brevet står det: «Du får denne eposten fordi analyser viser at du i første halvår 2019 har brukt takst 2cd betydelig mer enn gjennomsnittet», skriver TV 2.

2cd-takst legger legene på som et tillegg i tidsbruken der konsultasjonen varer over 20 minutter. Taksten kostet samlet 1,1 milliarder kroner i 2018. – Det er strevsomt å komme inn i allmennpraksis nå, og legene jobber på spreng. Så får man i tillegg et sånt brev. Det kan være den lille dråpen som gjør at man kanskje vil finne på noe annet, sier fastlege Bente Prytz Mjølstad ved Saksvik legesenter. Hun sier at hun kjenner til flere yngre leger som tok brevet personlig, og kaller det et paradoks.

Se hele artikkelen 450 fastleger varslet om at de bruker for mye tid med pasientene på kommunal-rapport.no.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/450-fastleger-varslet-om-at-de-bruker-for-mye-tid-med-pasientene)