Viser 1 - 20 av totalt 39
 • pasient-lege

  450 fastleger varslet om at de bruker for mye tid med pasientene

   - - HELSE. Helfo har sendt mail til 450 norske fastleger om at de bruker for mye tid med pasientene.(NTB 7.10 2019). I brevet står det: «Du får denne eposten fordi analyser viser at du i første halvår 2019 har brukt takst 2cd betydelig mer enn gjennomsnittet», skriver TV 2.

 • COLOURBOX33926216

  Brukere av hjemmetjenester får dårligere ernæringsoppfølging enn beboere på sykehjem

   - Blant mottakere av omsorgstjenester i kommunene er det større sjanse for at underernæring ikke avdekkes blant brukere av helsetjenester i hjemmet enn blant dem som er på langtidsopphold på institusjon.

 • frisør2

  Utredning av unge med arbeidsrelatert sykdom

   - Lisa Aarhus, avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt. Lisa Aarhus er ph.d. og overlege. Ingrid Sivesind Mehlum, Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt. Ingrid Sivesind Mehlum er ph.d., spesialist i arbeidsmedisin og avdelingsoverlege.

 • far barn tolder

  Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) får med far i navnet

   - Far er en viktig del av forskningen i MoBa, og derfor heter vi nå Den norske mor, far og barn-undersøkelsen. Read article in English

 • COLOURBOX20815588

  Etablering av nasjonalt eldreombud

   - Regjeringen videreutvikler eldrepolitikken og vil ha et mer aldersvennlig Norge, derfor etablerer vi nå et nasjonalt eldreombud. Det vil gi oppmerksomhet om eldres behov, styrke eldreomsorgen og gi eldre et talerør.

 • IMG_3370

  Karl Evangs folkehelsepris går til Anders Smith og Andrew Oxman

   - Innsats mot «fake news» ble belønnet med helsepris. Prisvinnerne har lenge jobbet for bedre folkehelse og helsetjeneste gjennom kunnskap, kunnskapsformidling og kritisk tenkning.

 • friluftsliv2

  – Vi må fortsette skiftet i retning forebygging

   - Jonas Gahr Støre vil bedre folkehelsa med forebyggende tiltak som når ut bredt. – En satsing på friluftsliv vil gi enorm uttelling, mener Norsk Friluftsliv.

 • Barn leker

  Barnas alder ved foreldrenes skilsmisse har betydning for bruk av antidepressiva i voksen alder

   - Er barna mellom 15 og 19 år når foreldrene skiller seg, er det mindre sannsynlig at de bruker antidepressiva som voksne, sammenlignet med barn som var under 4 år da foreldrene skilte seg.

 • Ny varslingstjeneste for luftkvalitet

   - En ny landsdekkende tjeneste varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og neste døgn

 • Mishandling barn HO

  “I trygge hender” – Om vold i hjemmet

   - De fleste små barn har det trygt og godt i hverdagen sin, samtidig vet man at det forekommer vold i hjemmet, og det skjer i alle samfunnslag og i alle typer familier. Helsestasjonen og helsesykepleiere er en viktig samtalearena for å forebygge og avdekke dette. Landsforeningen av helsesykepleiere har nå utarbeidet materiell for å styrke helsesykepleiere i dette arbeidet.

 • Norge – god helse og store utgifter

   - Norske helseutgifter utgjorde 10,4 prosent av BNP i fjor, og nordmenns helsetilstand er generelt god sammenlignet med andre land i Europa. Mange ansatte i helsetjenesten og få røykere er noen av årsakene.

 • COLOURBOX14836827

  Den viktige timen: daglig fysisk aktivitet i skolen

   - 7.desember i fjor var en milepæl for alle elever i Norge. Da vedtok Stortinget å innføre en ordning som skal sikre elever i grunnskolen minst én times fysisk aktivitet hver dag. Det er overraskende at regjeringen nå forsøker å parkere hele vedtaket i en bisetning i statsbudsjettet.

 • Forverret fastlegesituasjon for fem av de ti største kommunene

   - Etter ett år måtte fastlege John T. Haugen gi opp å rekruttere en ny fastlege ved Laksevåg legesenter i Bergen.

 • COLOURBOX20815588

  Bedre aktivitetstilbud til personer med demens

   - Regjeringen vil styrke tilbudet til personer med demens og deres pårørende. Fra 2020 vil regjeringen innføre en plikt for kommunene til å tilby dagaktiviteter til hjemmeboende personer med demens.

 • Meslinger

   - Meslinger er en svært smittsom febersykdom som skyldes infeksjon med meslingevirus.

 • katrienPngbrosjyre ta medisin

  Nye pasientbrosjyrer til småbarnsforeldre

   - Helsebiblioteket.no har publisert nye kunnskapsbaserte pasientbrosjyrer i ”Gode råd”-serien til gravide og småbarnsforeldre.

 • COLOURBOX17779869

  Utsatte barn får ikke hjelp

   - Enkelte barn av foreldre med alvorlige rusproblemer blir utsatt for svært grove krenkelser og overgrep uten å få hjelp. – Helsevesenet, skolen og barnevernet må se på hva vi kan gjøre for hjelpe dem, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

 • Kan paracetamol påvirke gener?

   - Dersom gravide bruker paracetamol i 20 dager eller mer i svangerskapet, ser det ut til at gener som har betydning for utvikling av ADHD, kan påvirkes. Det viser resultater fra en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen.

 • Vaksine ungdom HO

  Nytt informasjonsbrev til kommunene vedrørende HPV-vaksine til unge kvinner

   - Folkehelseinstituttet har i uke 36 sendt ut et nytt informasjonsbrev (brev nr. 5) til kommunene. Brevet gir oppdatert informasjon om status for aksinasjonsprogrammet og fakturering.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/aktuelt)