Covid-19 - Råd til befolkningen

Folkehelseinstituttet har laget plakat som gir generelle råd til befolkningen om covid-19 og sosial distansering. Plakaten finnes på bokmål, nynorsk og engelsk.

COLOURBOX43925135

Du finner plakatene i menyraden til høyre. 

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/aktuelt/covid-19-rad-til-befolkningen)