Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) får med far i navnet

Far er en viktig del av forskningen i MoBa, og derfor heter vi nå Den norske mor, far og barn-undersøkelsen. Read article in English

Hovedmålet med Den norske mor, far og barn-undersøkelsen er å finne årsaker til sykdom og få mer kunnskap om helse. I svangerskapet konsentrerte MoBa-forskerne seg om mors helse, og i den første tiden etterpå var det barnets helse som var viktig.

– For å komme på sporet av årsaker til sykdom, er mors, fars og barnets gener og miljøfaktorer viktig. Dessuten har jo fedrene vært med i studien helt siden barnet lå i mors mage, sier Per Magnus, prosjektlederen for MoBa, om bakgrunnen for navnejusteringen.

Se hele artikkelen Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) får med far i navnet på fhi.no. 

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/aktuelt/den-norske-mor-og-barn-undersokelsen-moba-far-med-far-i-navnet)