Informasjon om koronavaksinasjon på ulike språk og for syns- og hørselshemmede

Folkehelseinstituttet tilbyr informasjonsbrosjyrer med ulik detaljeringsgrad på 45 språk. Brosjyrene er også tilrettelagt for syns- og hørselshemmede i form av tegnspråkvideo med undertekster og stemme, og som lydfiler på flere språk. I tillegg er generell informasjon om koronavaksine og vaksinasjonsprogrammet sendt ut til punktskriftlesere.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/aktuelt/informasjon-om-koronavaksinasjon-pa-ulike-sprak-og-for-syns-og-horselshemmede)