Karl Evangs folkehelsepris går til Anders Smith og Andrew Oxman

Innsats mot «fake news» ble belønnet med helsepris. Prisvinnerne har lenge jobbet for bedre folkehelse og helsetjeneste gjennom kunnskap, kunnskapsformidling og kritisk tenkning.

Nær 100 års samlet innsats for en bedre helsetjeneste og folkehelse ble feiret da Anders Smith og Andrew Oxman torsdag ble tildelt Karl Evangs folkehelsepris. Prisvinnerne har begge bidratt til systemer, strukturer og kanaler som hjelper helsetjenesten – og alle oss andre – til å navigere bedre i den overveldende flommen av informasjon.

– Årets pris er virkelig en hederspris, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Den går til to nå godt voksne ildsjeler som har vært helt sentrale bidragsytere i oppbygningen av den fantastiske helsetjenesten vi har i dag.

Overskriften for begge prisvinnernes yrkesliv har vært kunnskap, kunnskapsformidling og kritisk tenkning. De har begge fra de
var nyutdannede leger tidlig på 70-tallet på hvert sitt vis bygd systemer og kanaler for å samle, dele og tilgjengeliggjøre kunnskap
– for å gjøre helsetjenesten bedre, for en bedre folkehelse og for å sette folk i stand til å ta informerte helsevalg.

– De har begge gjort oss alle klokere, mer oppdaterte og kompetente på hvert sitt område, sier Guldvog. Den innsatsen de gjør
er uvurderlig når vi vet at alle råd ikke er like gode, all forskning må vurderes kritisk, og alt må veies og vektes systematisk.

Om prisvinnerne
Anders Smith har gjennom hele sitt yrkesliv bidratt til å gi retning og innhold til det brede tverrsektorielle folkehelsearbeidet i Norge. Oxman er også en av frontkjemperne i krigen mot «fake news» og har engasjert seg for at barn og unge skal få lære kritisk vurdering av helsepåstander.

Se tidligere prisvinnere på helsedirektoratet.no.

Referansekode i ‘Helserådet’: FOL0057.DOCX / FOL 2019 - 15. Søkeord: Karl Evang. Folkehelsepris. Oxman, Andrew. Smith, Anders.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/aktuelt/karl-evangs-folkehelsepris-gar-til-anders-smith-og-andrew-oxman)