Mer av den slags! Om å formidle gode idéer fra én kommune til andre

For første gang har kommuner i indre Østfold i samarbeid utarbeidet en felles oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.

«Slik har vi det!» er en bearbeidet kortversjon av Grunnlagsdokument 2018, der statistikk og påvirkningsfaktorer er satt inn i et livsløpsperspektiv.

Du kan laste ned brosjyren «Slik har vi det!» i høyre menyrad. 

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/aktuelt/mer-av-den-slags-om-a-formidle-gode-ideer-fra-en-kommune-til-andre)