Nasjonalt innsatsteam skal hjelpe kommunene med testing og smittesporing

Et team på 90 helsearbeidere står klare til å rykke ut til landets kommuner for å håndtere smitteutbrudd.

Mange kommuner mangler personell til det krevende arbeidet landet står i med testing og smittesporing. Derfor har Helsedirektoratet nå opprettet en nasjonal innsatsgruppe på 90 helsearbeidere som kan bistå med å håndtere smitteutbrudd over hele landet.

Se hele artikkelen Nasjonalt innsatsteam skal hjelpe kommunene med testing og smittesporing på helsedirektoratet.no.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/aktuelt/nasjonalt-innsatsteam-skal-hjelpe-kommunene-med-testing-og-smittesporing)