Åpner for mer besøk på sykehjem

De aller fleste av landets sykehjemsbeboere har nå fått vaksinedose to.

Det betyr at de om kort tid er beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de skulle bli smittet av koronaviruset. Regjeringen endrer derfor flere av rådene, slik at det blir lettere å besøke eldre på sykehjem.

Se hele artikkelen Åpner for mer besøk på sykehjem på regjeringen.no.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/apner-for-mer-besok-pa-sykehjem)