Dette er Norge 2016

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/brosjyrer/dette-er-norge-2016?lenkedetaljer=vis)