Flytskjema for oppfølging av barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/brosjyrer/flytskjema-for-oppfolging-av-barn-av-modre-med-kronisk-hepatitt-b-infeksjon?lenkedetaljer=vis)