Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19)

Her finner du dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19). Rapportene inneholder tall fra fylker, landet totalt, Norden og verden.

COLOURBOX43925135

Lørdag og søndag 25.-26. april kommer det ikke dagsrapporter i pdf-format.

Se alle dags- og ukesrapportene fhi.no

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/dags-og-ukerapporter-om-koronavirussykdom-covid-19)