Dårligere livskvalitet blant arbeidsledige og uføre

Pensjonister og yrkesaktive er mest fornøyd med egen livskvalitet, mens arbeidsledige og uføre kommer dårligst ut i en helt ny undersøkelse som for første gang har sett på hvor god livskvalitet nordmenn har.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/darligere-livskvalitet-blant-arbeidsledige-og-ufore)