Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Samfunnsmedisin har fokus på betydningen av sunt kosthold og god tilgang til dette for alle grupper mennesker.

Aktuelt

ernæring barn ho Colourbox

Ny handlingsplan for kosthold

De yngste og de eldste er de viktigste målgruppene i den nye kostholdsplanen som regjeringen har lansert. Planen gjelder for de neste fire årene.

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/ernaering)