Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Samfunnsmedisin har fokus på betydningen av sunt kosthold og god tilgang til dette for alle grupper mennesker.

Aktuelt

Kreft er nå hyppigste dødsårsak i Norge

I 2017 var det for første gang flere som døde av kreft enn av hjerte- og karsykdommer, viser tall fra Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet. Dødsfall på grunn av lungesykdom og demens er de nest hyppigste dødsårsakene.

ernæring barn ho Colourbox

Ny handlingsplan for kosthold

De yngste og de eldste er de viktigste målgruppene i den nye kostholdsplanen som regjeringen har lansert. Planen gjelder for de neste fire årene.

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/ernaering)