Flyktninger og asylsøkeres helse

På fhi.no finner du informasjon, nyheter og råd om flyktninger og asylsøkeres.

Temasiden er hovedsakelig rettet mot helsetjenesten og kommunene.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/flyktninger-og-asylsokeres-helse)